• Save ₱10
  • SEMPIO Shabu-shabu Soup Base
    135.00145.00